Mahrecine İade

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin en önemli unsurlardan birisi de mahrecine iade usulüdür. Mahrecine iade; eşyanın geldiği yer, ürünün çıkış yeri, yani ürünün ülkesi/ticaretin yapıldığı ülkeye geri gönderilmesi anlamına gelir. İthal edilen eşyaların iade edilmesinde, mahrece iade usulüyle hareket edilir.

Mahrecine iade kavramı, gümrük mevzuatında yer alan bir terimdir. İthalatçı firmalar, yabancı ülkeden temin ettikleri ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi’nden işlem görmeden geçmesi halinde ürünlerin ticari faaliyette bulunulmadan geldiği ülkeye yani alıcısına gönderilmesi işlemlerini ifade eden bir düzenlemedir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 213.maddesinde, bununla ilgili düzenleme yapılmıştır. Uygulama detayları ise yönetmelik ve tebliğlerde detaylandırılarak izah edilmiştir.

Şirketimiz; uluslararası lojistik hizmetlerinde yasal mevzuatın gerektirdiği tüm usullere uygun olarak işlemleri yürütmek ile beraber ithalatçı firmaların zarar görmemesi adına yapılacak her türlü işlem hukuka uygun olarak gerçekleştirilir.

Mahrecine İade Hangi Durumlarda Yapılır?

İthal edilen eşya ve ürünlerin yasal mevzuata uygun olmadan ülkeye girmesi halinde, mevzuatta belirtildiği üzere usule uygun olarak eşyaların mahrece iadesi gerçekleştirilir. Şirketimiz, aşağıda belirtilen durumlarda mahrecine iade işlemlerini yapmaktadır.

  • İthal edilen ürünlerin gümrüğe sunulmuş ve gümrük rejimi beyanında bulunulmaması halinde iade işlemleri başlatılır.
  • Antrepo (gümrük gözetimi altında bulunan eşyaların muhafaza edilmesi amacıyla kurulan yerler) usullerine göre antrepo beyannamesinin yetkili mercilerce tescil edilmiş olması,
  • İthal edilen ürünün ve eşyaların serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmiş ancak serbest dolaşıma girmemesi durumunda,
  • Eşyaların serbest dolaşımda bulunması ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin de bitmiş olmasına rağmen ürünlerin muhafaza edilmek için konulduğu depolama yerlerinden ya da antrepodan çekilmediği hallerde mahrecine iade işlemleri başlatılır.

Mahrecine İade İşlemleri Nasıl Yapılır?

Şirketimiz; Gümrük Kanunu’nun 213. maddesinde mahrecine iade işlemleri ile ilgili düzenlemelere göre faaliyetlerini yürütür. İade edilecek eşyaların vergileri iade edilmez ve bu hüküm mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Mahrecine iade işlemini gerektiren bir durum söz konusu olması halinde, iade edilecek eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapan Gümrük Müdürlüğü’ne dilekçe yazılır. Bu dilekçede, mahrecine iade edilecek ürünler ile ilgili bilgiler ve iade nedeni açıkça belirtilir.

Dilekçe ile birlikte iade işlemlerinin yapılabilmesi için tanzim edilmesi gereken diğer evraklar ve belgelerde eklenerek işlemler başlatılır. Yapılan başvurunun geçerli olması halinde, yetkili mercilerce gerekli tespit ve muayeneler yapılarak ayniyete uygun olduğunun belirtilmesi halinde tanzim edilen çıkış beyannamesi kutusuna mahrece iade kaşesi vurulur. Kaşe işlemi yapıldıktan sonra dövizin takip ve kontrol edilmesi amacıyla Kambiyo Müdürlükleri’ne gerekli bildirimde bulunulur.

Şirketimizin Sunduğu Avantajlar

Şirketimiz; uluslararası lojistik sektöründe getirdiği yenilikçi anlayışıyla, kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmeti ile ön plana çıkan bilgi birikimi ve tecrübesiyle nitelikli hizmeti ile % 100 müşteri memnuniyetini sağlayan köklü bir şirkettir. Yaptığımız hizmetlerde, daima temel ilkelerimiz olan kalite, güvenilirlik, zamanında teslimat, uygun fiyat garantisi ve hukuka uygunluk temel prensipleri ile hareket ediyoruz.